Om oss Våra behandlingar Kontakt

Sv/En

Dataskyddspolicy

På denna sida kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbsida.

Vad är dataskyddspolicy?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. GDPR ålägger företag en långtgående skyldighet att informera den registrerade vid behandling av dennes personuppgifter. Vi på Länstandvården är ansvariga för alla dina personuppgifter som du överlämnar till oss, vi garanterar din integritet i samband med att du tar del av våra verksamheter. Överlämningen av dina personuppgifter är frivillig, däremot är dessa nödvändiga för att vi skall kunna ingå ett avtal och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. På denna sida beskriver vi hur Länstandvården förhåller sig till GDPR:s riktlinjer. I policyn beskriver vi varför vi tar del av dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandling av dina personuppgifter på och hur länge uppgifterna lagras hos oss på Länstandvården. Utöver det kan du även läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter, samt var du ska vända dig om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter. Du är allid välkommen att ta kontakt med oss via mejl på info@lanstandvarden.se om du har eventuella frågor.

Vilken typ av information samlar vi in från dig?

De personuppgifter som du delar med oss utgörs av information som behövs för att vi ska kunna erbjuda dig vår kundservice. I detta avsnitt följer en lista på den personlig information som vi samlar från dig:

Hur samlar vi in dina perosnuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss genom vårt kontaktformulär på webbsidan.

I vilket syfte använder vi dina personuppgifter?

Lagring och behandling av dina personuppgifter måste alltid ha ett berättigat syfte, personuppgifterna får inte användas för andra syften bortsett från dem som har angivits i denna policy. Vidare krävs det att lagringen och behandlingen av personuppgifterna vilar på en rättslig grund, det vill säga har stöd i lag. Vi på Länstandvården använder dina personuppgifter i ett antal olika syften:

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras hos oss på Länstandvården så länge vi anser dem vara nödvändiga för att erbjuda våra produkter och tjänster till dig. Det innebär att dina personuppgifter kan sparas under olika lång tid, beroende på vilket syfte de sparas för. Lagringen av dina personuppgifter har alltid ett definierat syfte som har sitt stöd i lagstiftning. Slutligen har vi tillgång till dina personuppgifter så länge ditt samtycke är aktuellt.

Klagomål

Om du är mer nyfiken på hur Länstandvården arbetar med behandling av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via mejl på info@lanstandvarden.se. Vi ser alltid till att du känner dig trygg när du lämnar över känslig information!

Du som ger samtycke för överlämning och behandling av dina personuppgifter till oss på Länstandvården har alltid möjlighet att återkalla det och be oss radera den information som vi har om dig. Du kan även begära utdrag, rättelse eller begränsning avseende de personuppgifter vi har om dig. Vi på Länstandvården får behandla personuppgifter om den personuppgiftsansvarigas intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. Rätten att bli raderad förutsätter att uppgifterna inte behövs för det ändamål som de samlats in för, om personuppgifterna har behandlats olagligt och om det inte finns andra berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Vidare har du rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (08-657 61 00, imy@imy.se, Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm) om du känner att vi inte lever upp till de kraven som ställs enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakta oss!

010-175 07 07

info@lanstandvarden.se

Vilka är vi?

Länstandvården

Delbetalning

Våra behandlingar

Tandundersökning

Tandimplantat

Tandreglering

Estetisk tandvård

Akuttandvård

Kontakta oss!

info@lanstandvarden.se

010-175 07 07

Sociala medier

Instagram

Facebook

Länstandvården Hägersten AB | 559213-6849 | Läkarhuset, Fruängsgången 2, 129 52 Hägersten | Dataskyddspolicy