Tandundersökning och egenvård - grunden till en god tandhälsa

Hos oss kan du komma på regelbundna tandundersökningar, där vi tittar på dina tänder och försäkrar oss om att de är i bra skick. Vi tar bort plack och eventuell tandsten och förebygger på så sätt tandsjukdomar som karies och tandlossning.

Regelbundna undersökningar gör även att vi i tid kan upptäcka tecken på begynnande karies och andra tandsjukdomar, samt ge dig tips och råd om vi upptäcker områden i munnen där du behöver lägga mer omsorg vid borstningen. Den egna tandskötseln är ju den viktigaste pusselbiten i en god tandhälsa, och tillsammans med regelbundna undersökningar så ger du dina tänder goda förutsättningar att må bra och hålla livet ut.

Hur ofta bör man gå på undersökning?

Hur ofta du bör komma på undersökning beror på din allmänna tandhälsa och på hur väl du sköter dina tänder. Hur starka tänder man har är också ärftligt och viss har till exempel större benägenhet att få tandsten än andra, något som så klart ökar risken för karies.

Vi gör alltid en individuell bedömning över hur ofta du bör komma på undersökning, vissa klarar sig bra med ett besök vartannat år medan andra kanske behöver komma var sjätte månad. Vi ger dig alltid en rekommendation utifrån vår bedömning, men i slutändan är det naturligtvis du själv som bestämmer hur ofta du vill komma på tandundersökning.

Kontakta Oss